Föreläsning

 

Föreläsningarna och deras innehåll är anpassade till målgruppen och dess särskilda behov samt tidigare kunskaper hos åhörarna. Jag erbjuder föreläsningar om:
- Kost
- Fysisk aktivitet
- Mental träning
- Stresshantering
- Mål och motivation
- Vem har ansvaret för hur jag mår?

Självklart kan de olika ämnena modifieras och kombineras till ett föreläsningstillfälle.