Jag och mitt företag

 
 

För att en friskvårdssatsning ska ge valuta för pengarna måste man nå den enskilde. För att en positiv beteendeförändring ska inledas och vidmakthållas krävs kunskap och motivation. Dessa båda sanningar ligger till grund för min företagssatsning.

Genom min utbildning till hälsovägledare har jag de kunskaper som krävs för att ge den enskilde de verktyg han eller hon behöver för att kunna påverka sin livsstil i hälsosam riktning. Jag baserar mina produkter på vetenskapligt belagda fakta.

Jag vänder mig till de företag, myndigheter och organisationer som ser ett värde i att satsa på att inspirera och att ge förutsättningar till personalen för friskvårdsaktiviteter och en sund livsstil. Kunden når därigenom vinster för verksamheten genom att personalen är friskare och aktivare på arbetet samt mindre frånvarande p g a sjukdom. Arbetsklimatet kommer också att kunna påverkas i positiv riktning. Även enskilda kan vända sig till mitt företag.