Kurser

 

Friskvårdsarbete i kurs- eller projektform ger många fördelar. Det är möjligt att nå många med samma budskap. En ledare finns tillgänglig för information och även coaching och uppmuntran. Vi lär oss lättare om vi får blanda teori och praktik. Det är roligt att arbeta med andra. Arbetsklimatet förbättras. En verksamhet som är schemalagd blir av.

Jag erbjuder:
- Kom i gångkurser med praktik och teori blandat. Tanken är att ge deltagarna kunskaper om träning, kost, mål och motivation etc, som motiverar dem att inleda och vidmakthålla en hälsosammare livsstil. De får dessutom utarbeta egna strategier för att lyckas med sin hälsosatsning. Kurstiden kan varieras mellan fyra till åtta veckor.
- Teamutveckling med varierande koncept efter önskemål.
- Stresshantering/mental träning.
- Korta kurser eller föreläsningar med innehåll som kunden väljer.

Kurserna sätts ihop efter kundens behov. Nivån anpassas så att alla kan vara med och känna att de får ut något av att deltaga. I koncepten kan ingår endast föreläsningar eller en kombination av föreläsningar och praktiska moment som konditionstester, fysisk träning, ex stavgång, powerwalk, styrketräning mm samt mental träning och stresshantering.