Metodik

 

- Vid första kontakten med kunden kartläggs det behov som föreligger.
- Därefter gör jag en grovplanering som diskuteras med och godkänns av kunden.
- Kurserna presenteras för deltagarna inför uppstarten.
- Efter genomförd kurs, utvärderas den, genom att deltagarna svarar på en enkät.